Kemera-varoista käytetty jo kolmannes

Tälle vuodelle myönnetyistä kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista varoista on käytetty jo kolmannes. Suurin osa on mennyt viime vuoden tukihakemusten maksatuksiin. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi tälle vuodelle metsäkeskuksille kaikkiaan 76 miljoonaa euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin.

Varoista on edelleen niukkuutta, vaikka viime vuoden lisäbudjetti helpottikin hieman tilannetta. Osassa metsäkeskuksia arvioidaan, että erityisesti nuoren metsän hoidon ja energiapuun tukien maksatukset keskeytyvät kesällä.

– Vuosia jatkunut kierre on kestämätön, sillä alkuvuonna kuluu merkittävä osa kemera-varoista edellisen vuoden rästien maksamiseen. Lyhyellä aikavälillä tarvittaisiin kertaluonteinen lisäpotti, jolla tilanne tasapainotetaan mieluiten jo tänä vuonna. Koko järjestelmää olisi pidemmällä tähtäimellä tarpeen kehittää metsänomistajien ja hallinnon kannalta tehokkaammaksi, arvioi Tapion johtaja Ritva Toivonen.

Paikoin jopa puolet varoista on käytetty

Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista kemera-varoista on käytetty Rannikon, Lounais-Suomen ja Häme-Uudenmaan metsäkeskusten alueella jo puolet tai hieman yli. Kaikkiaan varoja on käytetty 26 miljoonaa euroa, mikä on 34 prosenttia myönnetyistä varoista. Eniten eli yhdeksän miljoonaa euroa tuesta on käytetty nuoren metsän hoitoon ja reilut kuusi miljoonaa euroa energiapuun korjuuseen.

Uudistamisryhmässä varoja on käytetty 3,3 miljoonaa euroa. Juurikäävän torjunnan, viljelyn ja terveyslannoituksen määrät ovat selvästi suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Juurikäävän torjuntaan on käytetty lähes kaksi miljoonaa euroa, mikä on suurimmaksi osin siirtynyt viime vuodelta. Ympäristötukeen ja luonnonhoitoon on käytetty 2,7 miljoonaa euroa, mikä on neljännes niihin myönnetyistä varoista.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi metsäkeskuksille kaikkiaan 76 miljoonaa euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen sekä 10,8 miljoonaa euroa ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin.

Myrskytuhoalueiden metsitys edellyttää lisätukea

Tukien riittämättömyys konkretisoituu viime vuoden myrskytuhoalueiden metsityksessä. Tuhoalueita uudistetaan runsaasti ensi kesänä Kaakkois-Suomesta Savo-Karjalan kautta Keski-Suomeen ulottuvalla vyöhykkeellä.

– Keski-Suomessa kemera-tuet eivät riitä metsityksiin. Meille on myönnetty tukea 1,2 miljoonaa euroa. Lisää tarvittaisiin saman verran, jotta myrskyjen aiheuttamat noin 4 000 hehtaarin tuhot yksityismetsissä saataisiin hoidettua kunnolla. Lisäksi peltojen ja vajaatuottoisten alueiden metsityksiin tarvittaisiin kemera-tukea, kuvaa tilannetta vt. viranomaispäällikkö Jaakko Kaipainen Keski-Suomen metsäkeskuksesta.

Lisätietoja: Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, puh. 020 772 9084Vt. viranomaispäällikkö Jaakko Kaipainen, Keski-Suomen metsäkeskus,
puh. 020 772 7809

Varojen käyttö tammi-maaliskuussa 2011

Työlajiryhmä Osoitetut varat, milj. euroa Käyttö tammi-maaliskuu 2011, milj. euroa
Nuoren metsän hoito, energiapuun korjuu ja haketus 33 17.2
Uudistaminen, kulotus, terveyslannoitus, juurikäävän torjunta 15 3,3
Teiden rakentaminen 0,65 0,1
Teiden perusparannus 6 0,8
Kunnostusojitus 4,7 0,7
Ympäristötuki ja luonnonhoito 10,8 2,7

Päivitetty: 14.04.11
-->