Keskeiset toimenpiteet ja tavoitteet

Hankkeen toteutumista ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä. Hankekuvaukseen voi tutustua EU:n rakennerahastotietopalvelussa. Toimenpiteiden etenemisestä tiedotetaan näillä sivuilla.

Käynnistäminen

Puuston käsittelyn pätevöitymisjärjestelmän toiminnan käynnistäminen ja organisointi aiempien selvitysten pohjalta.
pätevöitymisjärjestelmän rakenneluonnos

Asiantuntijatoimikunnan perustaminen

Perustetaan asiantuntijatoimikunta, joka koostuu puustoa käsittelevien alojen asiantuntijoista. He seuraavat ammattitaitovaatimuksien ajantasaisuutta ja heidän tehtävänä on julkaista pätevyysstandardiaineisto.

Standardien kehittäminen

Kehitetään yhteistyössä EFESC:n kanssa puuston erityiskäsittely- ja moottorisahan käsittelystandardeja ja sovitetaan näitä Suomen tarpeisiin.

Koulutussuunnitelma ja pilotointi

Luodaan erityispätevyyksien näyttötutkinto ja tälle dokumentointi- ja rekisterijärjestelmä. Näyttötutkintoa varten koulutetaan arvioitsijoita. Näyttötutkinto pilotoidaan erityispätevyyksiä hyödyntävillä toimialoilla. Näyttöjä vastaanotetaan, arvioidaan ja hyväksytään projektin puitteissa.

Koulutusaineisto

Laaditaan pätevöitymisjärjestelmän koulutusaineisto painettuna tai netti-julkaisuna.

Vakiinnuttaminen ja jatkokehitys

Vakiinnutetaan metsä- pelastus-, energia ja viheralan puuston erityiskäsittelyn hyviä käytäntöjä. Kokemusten pohjalta kehitetään yhteistyötä ja pätevöitymisjärjestelmää.

Päivitetty: 28.12.10
Kuva: Tuovi Aalto
-->