Yhteistyöverkosto

Hankkeen toteuttamisessa mukana olevat tahot tarkentuvat hankkeen edetessä. Kohderyhmänä ovat:

  • Metsä-, viher-, pelastus- ja energia-alan työnantajat ja koulutuksesta vastaavat oppilaitokset
  • Puuston käsittelyä suunnittelevat ja edistävät metsäkeskukset, kunnat ja muut alueelliset toimijat
  • Käytännön työssä erityistaitoja tarvitsevat metsänomistajat, työntekijät ja yritykset
  • Työturvallisuutta valvovat ja edistävät viranomaiset (työsuojeluhallinto ja vakuutuslaitokset)
  • Kansainväliset organisaatiot, jotka ovat mukana EU:n yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä, ja suunnitellun EFESC-järjestön perustamisessa.

Puuston erityiskäsittelytaitoja tarvitaan monilla toimialoilla.
Päivitetty: 28.12.10
Kuva: Tuovi Aalto
-->