Kasvu

Yleensä Suomen metsien sanotaan olevan hidaskasvuisia. Yhden ainoan kesäpäivän aikana niiden kasvu on kuitenkin valtava. Se vastaa 1 m korkuista, 1 m levyistä ja 1 000 km pituista puupinoa. Se ulottuisi Helsingistä Inariin.

Kasvukausi on Suomessa lyhyt, toukokuun lopusta heinäkuun alkuun. Sen normaali kesto on noin kuusi viikkoa. Kasvukauden jälkeen puut alkavat valmistautua talven kylmyyden varalle.

Poikkileikkauskuva rungosta sekä vaaka-
että pystysuunnassa.
Puun ikä voidaan nuorilla männyillä
laskea oksakiehkuroiden lukumäärästä.

Puut kasvavat sekä korkeutta että leveyttä. Joka kesä puihin kasvaa kartiomaisesti uusi kerros edellisvuotisten päälle. Vuosi vuodelta kartiosta tulee vähän korkeampi ja leveämpi. Puu rakentuu lukuisista tällaisista päällekkäisistä kerroksista. Niitä kutsutaan vuosirenkaiksi ja ne on helppo nähdä katkaistussa havupuun rungossa.

Havupuun rungossa erottuu sekä vaaleita että tummia renkaita. Vaalea ja tumma rengas muodostavat yhdessä vuosirenkaan. Vaalea rengas on kevätpuuta ja tumma kesäpuuta. Laskemalla puun vuosirenkaat lähellä puun tyveä voidaan arvioida puun ikä.

Nuorten havupuiden, erityisesti mäntyjen, ikä voidaan määritellä laskemalla niiden oksakerrokset.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 14.12.07
-->