Puuston kehitys

Tarkkoja puustotietoja on saatavilla vasta 1920-luvulta. Silloin aloitettiin Suomen metsien systemaattiset inventoinnit. Joka kymmenes vuosi tehtävää laskentaa kutsutaan valtakunnan metsien inventoinniksi (VMI).

1920-luvulla sekä vanhoja että nuoria metsiä oli vain vähän. Suurin osa metsäalasta oli keski-ikäisiä (30-70 vuotta vanhoja) hoitamattomia metsiä. Hakkuissa metsästä otettiin vain järeimmät ja arvokkaimmat puut.

Toisen maailmansodan aikana Suomessa jouduttiin turvautumaan poikkeusjärjestelyihin polttoainehuollon turvaamiseksi. Silloin järjestettiin esim. suuria puunhakkuutalkoita. Paikoitellen puuta hakattiin jopa kolminkertaisia määriä normaalivuoteen verrattuna.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->