Tutustu erikoishakkuisiin

Esimerkkikohteiden tavoitteena on lisätä metsäammattilaisten, metsänomistajien ja ympäristöviranomaisten tietämystä erityiskohteiden hakkuista metsälain 6 §:n mukaisesti. Materiaali sisältää kartta- ja kuva-aineistoa kohteista, perusteluita hakkuiden toteuttamiseen sekä lähtö- ja lopputilanteen puustotiedot. Pääset tutustumaan aineistoon klikkaamalla alla olevia linkkejä.

1. Mitä ovat erikoishakkuut?

Tietyissä erityiskohteissa voi olla perusteltua poiketa tavanomaisista hakkuutavoista. Silloin hakkuut on mahdollista toteuttaa metsälain 6 §:n mukaisina erityishakkuina. Lue lisää perusteista.

2. Säästöpuuhakkuut

Säästöpuuhakkuu ja kulotus, esimerkki 1

Säästöpuuhakkuu, esimerkki 2

Säästöpuuhakkuu, esimerkki 3

Säästöpuuhakkuu, esimerkki 4

3. Poiminta- ja pienaukkohakkuut

Poimintahakkuu, esimerkki 5

Poimintahakkuu, esimerkki 6

Pienaukkohakkuu, esimerkki 7

Poiminta-/pienaukkohakkuu, esimerkki 8

4. Lisätietoa erikoishakkuista

Metsän erityiskohteen hakkuu –esite, pdf

Metsän erityiskohteen hakkuu –kalvot, pdf

Päivitetty: 01.04.08
-->