Tuhkalannoitus

Puuntuhka on mitä mainioin kierrätysmateriaali. Lannoitus puuntuhkalla poistaa ravinneperäisen kasvuhäiriön oireet turvemailla. Lisäksi se parantaa puuston kasvua runsaasti typpeä sisältävillä turvemailla vuosikymmenien ajan.

Tuhkalannoitusoppaassa kerrotaan tuhkan käyttömahdollisuuksista ja käytön rajoituksista. Oppaassa on tietoa tuhkan käsittelystä, lainsäädännöstä, lannoituskohteiden valinnasta ja ympäristövaikutusten hallinnasta.

Tuhkalannoitusopas on tuotettu MMM:n rahoituksella ja sen valmistelusta on vastannut Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Oppaan käsikirjoituksen on tehnyt työryhmä, jonka jäseniä ovat olleet metsätalouspäällikkö Tenho Hynönen Metsäkeskus Pohjois-Savosta, vanhempi tutkija Mikko Moilanen Metsäntutkimuslaitoksesta ja maaperäasiantuntija Timo Makkonen, metsätalouden laatuasiantuntija Olli Äijälä sekä ympäristöneuvonnan asiantuntija Bjarne Häggman Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

Päivitetty: 18.12.08
-->