Harvennusten korjuujälkeä tarkastetaan vuosittain

Harvennusten korjuujälkeä tarkastetaan metsälain valvonnan ohessa kaikissa metsäkeskuksissa. Tarkastuksen pääasiallinen tarkoitus on metsänkäyttöilmoitusten ja hakkuiden lainmukaisuuden valvonta. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio vastaa tarkastusten ohjeistuksesta, koulutuksesta ja valtakunnallisten tulosten kokoamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö määrää vuosittain tarkastusten kattavuuden eli otantaprosentin.

Otanta

  • Harvennushakkuiden korjuujälki mitataan metsäkeskuksittain vähintään 30 otannalla valitulta harvennushakkuukohteelta.

  • Energiapuuharvennusten korjuujälki mitataan metsäkeskuksittain vähintään 20 otannalla valitulta koneellisesti korjatulta kohteelta. Tarkastusvuosi 2010 oli kuudes kerta, jolloin metsäkeskukset seurasivat energiapuuharvennusten korjuujälkeä.

Korjuujäljen arviointi

Korjuujälki tarkoittaa metsikön puuston ja maaperän tilaa korjuun jälkeen. Arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • Harvennusvoimakkuus ja puulajivalinta
  • Puustovauriot
  • Maastovauriot
  • Ajouraväli
  • Ajouraleveys

 

Päivitetty: 30.03.11

Lisätietoa aiheesta:

Metsätehon oppaat
– Korjuujälki harvennushakkuussa
.

– Korjuun suunnittelu ja toteutus

Metsäkustannuksen tietopalvelu
– Metsäkortisto

-->