Metsätalouden vesiensuojelu

Vesiensuojelu on kuulunut jo kauan hakkuiden ja maanmuokkauksen ohjeistukseen. Se huomioidaan energiapuun korjuussa ja metsälannoituksessa. Kestävän metsätalouden rahoituksen (kemera) ohjeet ja määräykset edellyttävät vesiensuojelusuunnitelmaa kunnostusojituksessa.

Vesiensuojelusta on myös määritelty metsäsertifiointien kriteereissä. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleesta uudistetusta PEFC-metsäsertifioinnista sivulta 24 löytyvät standardit sertifioinnin vaatimista vesiensuojelutoimenpiteistä. Myös FSC-standardi sisältää vaatimukset vesiensuojelusta.

Vuoden 2011 vesiensuojelupäivät pidettiin
Lappeenrannassa 27.-28. syyskuuta.

Päivitetty: 17.10.11

Metsätalouden vesiensuojelu -opas myytävänä Tapion kaupassa


Järviwiki on tietopalvelu Suomen järvistä. Palvelussa voi jakaa havaintoja ja valokuvia vaikkapa omasta koti- tai mökkijärvestä. Käy tutustumassa Järviwikiin!

-->