Gran

Granen har han- och honblommor på samma träd. Granen blommar i månadsskiftet maj–juni, en till två veckor före tallen. En gran blommar första gången när den är 15- 20 år gammal.

Granens hanblomma.
Foto: NTC


Hanblommorna är små, ovala ax, som först är mörkt blåröda och sedan blir gula. De finns ytterst på stora och små kvistar och spridda över hela trädkronan.

Hanblommorna avger gult pollenmjöl. Granens pollenmjöl består av större pollenkorn än tallens och därför kan man med blotta ögat se moln av gult pollenmjöl när vinden drar genom grankronor.

Honblommorna är röda och förekommer talrikast på toppgrenarna. De ser ut som små felvända kottar.
Granens honblomma.
Foto: Erkki Oksanen


Honblommorna utvecklas efter pollineringen till kottar. Granens kottar blir färdiga redan första hösten efter blomningen. Kottarna släpper sina frön på senvintern, i april.

OBS! På fotot syns också två hanblommor längst till höger.
Gerd Mattsson-Turku, Tapio, 5.11.2007

Uppdaterat: 05.11.07
-->