Tips för metare

Platser där man ofta hittar fisken är vasskanter, sund och strömmande platser, i närheten av grund och uddar.

På mete kan man få snart sagt vilka fiskarter som helst, det gäller bara att variera fiskeplatsen, tidpunkten och betet.

Bäst brukar fisken nappa tidigt på morgonen efter soluppgången eller senare på kvällen. Vid fiske mitt på dagen kan det löna sig att söka fisken under bryggor och broar och på andra skuggiga ställen.

Daggmask är det traditionella betet vid metning. Det lönar sig också att försöka meta med lövmask, som man hittar i lövhögar och olika slags larver eller till och med prova på mete med deg.

Chris Karppinen, Centralförbundet för fiskerihushållning
Uppdaterat: 13.11.07
-->