Virkesförrådet

I skogarna i Finland finns det i dag mera virke än någonsin tidigare under 1900-talet, över 2 200 milj. m3. Det motsvarar 2 200 miljarder en liters mjölkförpackningar fyllda med virke eller en virkestrave som är en meter hög och en meter bred och räcker ca 50 varv runt jorden.

I mitten på 1800-talet var man dock bekymrad över tillståndet i de finländska skogarna. Friherre Edmund von Berg från Tyskland fick i uppdrag att inventera de finska skogarna. Han färdades tillsammans med sina följeslagare över 2 000 km för att skaffa sig en uppfattning om skogarna. Hans utlåtande var verkligen dystert och ledde till att myndigheterna började övervaka användningen av skogarna.

Beskrivning av skogstillgångarna i Finland år 1850.

I skogarna i Finland finns det ungefär 65 000 miljoner träd, dvs. träd som är minst 1,35 m höga och har en tydlig stam. Av dem är:

  • 4 % stora träd som kan sågas till bräder och plankor. De är minst 20 cm grova på 1,3 m höjd ovan markytan.
  • 11 % s.k. massavedsträd som användas vid tillverkning av papper. De är minst 10 cm grova på 1,3 m höjd ovan markytan.
  • 85 % mindre träd. De är klenare än 10 cm på 1,3 m höjd ovan markytan.
Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 17.12.07
-->