Plantskogen

Det är en stor omställning för plantan när den flyttas från plantskolan ut i skogen. I plantskolan har den levt ett skyddat liv. Den har fått vatten och näring i rätta proportioner. Djur och insekter har inte heller haft möjlighet att härja i större omfattning.

Ute i skogen för plantan en ständig kamp mot övrig vegetation, främst gräs, om vatten, ljus och näring. Många insekter och djur, både större och mindre, äter också gärna de små och späda plantorna.

Plantskogen växer till sig, ett kvistvarv på höjden och en årsring på bredden varje år. Träden blir allt längre och grövre för varje år och det blir större konkurrens om ljus, värme och näring. Plantorna har blivit små träd, men fortfarande behöver de hjälp för att utvecklas väl. Det här sker framför allt genom röjning.

Genom röjning blir ungskogen naturligt gödslad. De röjda stammarna, bladen, barren och rötterna förmultnar snabbt och blir näringsämnen, som kan tas upp av de kvarvarande träden.

När man röjer är det viktigt att tänka på att många levande varelser ska kunna vistas och trivas i skogen. Därför lämnas bl.a. rönn, sälg och enbuskar som mat åt viltet. Man röjer inte heller ända fram till sjöar, myrar och åkerkanter utan lämnar ett område där vilda djur och fåglar kan söka skydd.

Efter en röjning hör det till god sed att rensa upp stigar efter sig, så att det är lätt för människor att ta sig fram i skogen.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 17.12.07
-->