Kostnader

En skogsägare kan välja att röja sina plantskogar själv eller anställa skogsarbetare för att få arbetet utfört. En skogsarbetare har i regel ackordlön, dvs. han får betalning enligt hur stor areal han röjer. Ackordets storlek beror på antalet stammar som ska bort och terrängen.

Ackordlönen varierar från 170 euro/ha till drygt 250 euro/ha. Prestationen per arbetsdag varierar kraftigt. Det tar längre att röja en yta med många och grova stammar än en yta med få och klena stammar.

En röjsåg kostar från 415 eurotill drygt 500 euro. Skogsarbetare som har röjsågen som sitt arbetsredskap köper en dyrare och starkare såg. En skogsägare som använder röjsågen enbart några veckor per år, klarar sig med en billigare och mindre.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 07.11.07
-->