Gallringsskogen

I den röjda plantskogen blir träden högre och kraftigare för varje år. Efter ca 20 år blir det dags att gallra första gången. Vid gallringen gör man ungefär som när man gallrar i ett morotsland. Man gallrar för att:

  • ta tillvara virke från trädstammar som annars skulle självdö
  • de kvarstående träden ska få mera ljus, näring och vatten
  • träden ska utvecklas till grova träd, som ger timmer
  • skogsägaren ska få inkomster

Gallring skiljer sig från röjning genom att de fällda stammarna nu är så grova att virket kan säljas.
Vid gallring strävar man efter att bibehålla inslag av lövträd. Många av våra lövträd har bär, bark och kvistar som är värdefulla för fåglar och insekter. Hålträd sparas för flygekorren, fladdermöss och ugglor.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 07.11.07
-->