Skogstransport

Från en avverkningsyta transporteras virket på skogstraktorer ut till en skogsväg. De skogstraktorer som används i en gallringsskog är i regel mindre än de som används vid förnyelseavverkning. I en gallringsskog finns det många kvarvarande träd som inte får ta skada.

Skogstraktorerna kör längs upphuggna körstråk och lastar med griplastaren virket i sitt lastutrymme. Virket kör de till en lagerplats, där olika sortiment sätts i olika travar.

Oftast är skogsvägarna byggda enkom för skogsbruket och virkestransporter. I bär- och svampplockningstider har även många andra nytta av skogsvägarna.

Gerd Mattsson-Turku, TapioUppdaterat: 07.11.07
-->