Gallringsstyrka

Den första gallringen i ett trädbestånd utförs i regel när träden är 12 –15 m höga. Därefter följer ytterligare 1–3 gallringar, flera på bördiga marker och färre på magra.

Behovet av gallring kan bedömas på basis av den levande kronans andel av stammens längd. För tall bör den inte sjunka under 40 %, för gran under 60 % och för björk under 50 %.

Vid den första gallringen gallrar man enligt stamantal. Efter gallringen bör det stå kvar ca 1 400 stammar per hektar. Vid de efterföljande gallringarna gallrar man enligt grundyta.

Vid gallringen tar man bort

  • små träd som förlorat i konkurrensen
  • krokiga och sneda träd
  • onormalt kvistiga träd

Efter gallringen fyller skogen normerna för god skogsvård med tillräckligt antal stammar och natur- och miljökriterierna.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 07.11.07
-->