Maskinell gallring

Avverkningsmaskiner tar över allt mera av skogsarbetarnas traditionella arbete. Förr var det skogsarbetare som utförde gallringen för hand. I dag är det avverkningsmaskiner som fäller trädet, kvistar det och kapar det i vissa längder. De är mycket effektiva och gör varje dag lika mycket arbete som 10 skogsarbetare. Dessutom får föraren sitta i en varm och bekväm hytt.

Att gallra med maskiner kräver kunniga och skickliga förare. Avverkningsmaskiner i gallringsskogar har en lång kran. I ändan på kranen finns aggregatet som fäller, kvistar och kapar träden.

Maskinen kör längs körstråk, som finns på ca 20 m avstånd från varandra. Från körstråket sträcker den ut kranen och når de träd som ska avverkas.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 07.11.07
-->