Körskador – skador på träd och mark

Förarna i avverkningsmaskinerna försöker jobba så att det blir så lite spår som möjligt efter avverkningarna. Vid kvistning frigörs ständigt nytt ris. En del av riset placerar de framför maskinen så att de kan ta sig fram i terrängen på ett skyddande lager av kvistar.

Skogstraktorn kör flera gånger av och an mellan hygget och lagringsplatsen. Därför är det framför allt vid virkestransporten som spåren bildas.

Förutom att spåren förfular naturen kan de också skada de träd som blir kvar. När traktordäcken sjunker ner i marken sliter de av rötter. Speciellt granrötter är utsatta, då de inte går lika djupt ner i marken som tallens rötter. Avslitna rötter är lockande inkörsportar för olika skadeinsekter och skadesvampar, bl.a. granens rotröta.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 07.11.07
-->