Fjärrtransport

Längs landsvägar ser vi lastbilar fullastade med virke på väg till sågverk och cellulosafabriker.
På en lastbil med släpvagn ryms det ca. 50 m3 virke.


En virkestransportbil är dyrbar. Bilen på bilden kostar omkring 260 000 euro.

  • dragbil 130 000 euro
  • släpvagn 55 000 euro
  • stolpar mm. som håller stockarna på plats 25 000 euro
  • griplastare med vilken föraren lastar stockarna 50 000 euro

Den som äger lastbilen får ersättning för transporten. Ersättningen är omkring 5,50 euro per kubikmeter. Med kort körsträcka är ersättningen något högre.


Ersättningen ska räcka till att betala bilen (låneamorteringar), lön åt föraren, bränsle, underhåll och reparationer på bilen mm.

Företagsekonomiskt bör transporten också ge ett litet överskott, så att lastbilsägaren kan sätta undan lite pengar på ett konto för nästa bilbyte. En virkestransportbil är sällan äldre än fem år. Senast då byter ägaren till en ny bil, som är driftsäker.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio



Uppdaterat: 07.11.07
-->