Manuell gallring

Bara en av fyra gallringar görs i dag manuellt. Motorsågen är skogsarbetarens viktigaste redskap. I avverkningsarbete behöver han dessutom

Foto: www.fotoakuten.se

  • brytjärn
  • lyftkrokar
  • lyftsax
  • skyddsutrustning, som omfattar hjälm, hörselskydd, ögonskydd, skyddskläder och skyddsstövlar

Skogsarbetaren fäller, kvistar och kapar träden i olika sortiment. Sortimenten placerar han i små högar intill körstråken, så att skogstraktorn når dem.

Gallringsarbete är i regel ackordarbete. Skogsarbetaren får betalt enligt hur många kubikmeter han avverkar. Ackordets storlek beror på

  • hur kvistiga träden är
  • hur många träd som tas bort
  • terrängen

På tio år har antalet skogsarbetare minskat från ca 10 000 till ca 3 000 p.g.a. att maskiner har tagit över.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 12.12.07
-->